International Passengers

Passenger Terminal Operation Performance

International Passenger Terminal

(Unit: No. of passengers)

International Passenger Terminal
Item20132014201520162017
Terminal No. 1Dalian102,524101,39153,40691,07740,750
Dandong164,058174,271147,473154,18589,517
Yantai72,68193,88175,83787,49448,550
Shitao144,733148,599122,113150,261143,747
Inkou46,10059,20352,93250,22113,496
Qianhuangdao47,39136,70945,42151,37916,459
Sub total577,487614,054497,182584,617352,519
Terminal No. 2Weihai147,102157,371131,530138,467136,605
Qingdao127,942108,16370,07575,41641,197
Tianjin9,77331,33066,31472,44726,576
Lianyun56,13356,71848,30849,44443,468
Sub total340,950353,582316,227335,774247,846
Total918,437967,636813,409920,391600,365